Stwórz odpowiednie miejsce do składowania…

Składowanie odzieży roboczej ze względu na wymagania sanitarno-epidemiologiczne staje się wyzwanie w wielu przedsiębiorstwach. W szatniach pracowniczych powinny znajdować się zarówno wrzutnie na brudną odzież jak i szafki na odzież czystą. Przydatnym elementem pozwalającym wydawanie odzieży z prania konkretnym pracownikom są indywidualne szafki skrytkowe.

Dzięki rozwiązaniom które proponujemy możemy dla Państwa zaprojektować a także sfinansować szatnię pracowniczą wedle wymaganych standardów.

Wybrane korzyści wdrożenia wynajmu szafek w LERAM:

  • Spełnienie wszystkich wymagań sanitarno-epidemiologicznych
  • Możliwość indywidualnej dostawy odzieży z prania bez angażowania dodatkowego pracownika

  • Niższe, rozłożone na raty koszty szafek

  • Lepsza organizacja miejsca w szatni
  • Porządek w miejscu przebierania się pracowników

Przykład szafki skrytkowej na czystą odzież z prania:

Proces wdrożenia identyfikatorów w przypadku używanej odzieży:

Przykład procesu odbioru i dostawy prania z wykorzystaniem szafek: