Zleć procesy pomocnicze na zewnątrz i odetchnij…

Według badań przeprowadzonych w 2011r. ponad 93% dużych i średnich przedsiębiorstw korzysta z usług outsourcingowych, ponad 73% z nich stwierdziło znaczącą redukcję kosztów po wprowadzeniu tego procesu a 92% usprawnienie pracy swojego przedsiębiorstwa. Przekazując nam gospodarkę odzieżową w Państwa przedsiębiorstwie, zyskujecie gwarancję profesjonalnej, terminowej oraz kompleksowej współpracy.

Kompleksowa obsługa związana z odzieżą robocza LERAM to:

 • Prowadzenie magazynu odzieżowego zdalnie lub na terenie zakładu pracy

 • Utrzymanie stałego, określonego poziomu zapasów odzieży i środków ochrony dla przedsiębiortwa

 • Ewidencja wydań odzieży roboczej, prowadzenia kartotek pracowniczych

 • Audyt związany z analizą zagrożeń na stanowisku  pracy oraz pomoc w doborze odpowiedniej odzieży i środków ochrony

 • Usługi pralnicze oraz serwis (naprawa odzieży)

 • Ewidencja usług pralniczych

Audyt gospodarki odzieżą roboczą i środkami ochrony indywidualnej który obejmuje:

– wybór odpowiedniej odzieży oraz środków ochrony indywidualnej minimalizujących zagrożenia zachodzące na stanowisku pracy,
– wybór optymalnej technologii prania dla zabrudzeń występujących w zakładzie,
– wybór metod identyfikacji odzieży,
– wybór metod raportowania,
– wybór metody finansowania.

Wyposażenia pracowników w wybraną uprzednio odzież oraz dodatkowo:

– stworzenie kartotek pracowniczych dot. wydań odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej,
– stworzenie dokumentacji wydań odzieży wraz z podpisami pracowników.

Znakowanie – czyli imienny system identyfikacji ubrań pracowniczych dzięki któremu:

– możliwe jest przyporządkowanie konkretnej odzieży do pracownika,
– możliwa jest kontrola którzy pracownicy oddają odzież do prania,
– możliwa jest identyfikacja wizualna pracownika oraz firmy,
– możliwa jest ewidencja ile razy ubranie zostało wyprane (szczególnie ważne przy ubraniach tracących swoje właściwości po określonym wolumenie cyklów prania.

Usługa prania dostosowana do zabrudzeń występujących na ubraniach naszych klientów:

– pranie chemiczne dla ciężkich zabrudzeń takich jak smary, substancje oleiste, paliwa ciekłe, kleje, farby – bardzo wysoka skuteczność wybawiania plam,
– pranie wodne z użyciem detergentów – dla lżejszych zabrudzeń typu celulozowego, pył, błoto oraz zabrudzenia laboratoryjne oraz szpitalne(odczynniki, krew itp.).

Serwis odzieży roboczej w ramach którego oferujemy:

– drobne naprawy krawieckie w użytkowanych kombinezonach ( łaty, zszywanie uszkodzeń mechanicznych),
– przeróbki odzieży roboczej,
– wymiana zamków.

Raportowanie – czyli system kontroli outsourcingu w ramach którego otrzymujecie Państwo:

– raporty wydanej nowej odzieży w wybranym okresie,
– raporty wypranej odzieży w wybranym okresie,
– fakturowanie w wybranej formie
– zalecenia dotyczące gospodarki odzieżą robocza i środkami ochrony indywidualnej.

Dzięki outsourcingu zyskujesz:

 • zmniejszenie stanów magazynowych w przedsiębiorstwie

 • redukcję kosztów utrzymania magazynu (pracownicy, infrastruktura)

 • zwiększenie elastyczności przedsiębiorstwa

 • sprawnieniejsze zarządzanie dokumentacją

 • większa przejrzystość i przewidywalność kosztów związanych z odzieżą roboczą