OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRALNICZYCH

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy że zlecenie odzieży do prania w naszym zakładzie wiąże się z akceptacją poniższych warunków świadczenia usług.

 1. Pralnia przyjmuje do prania odzież posiadającą wyłącznie oznaczenie producenta zawierające przepis prania. Garderoba nie posiadająca tych oznaczeń przyjmowana i prana jest tylko na odpowiedzialność klienta.
 2. Pralnia zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zlecenia lub rezygnacji, w przypadku wątpliwości co do przepisu prania znajdującego się na metce.
 3. Cennik zamieszczony w lokalu oraz na naszej stronie internetowej ma charakter orientacyjny, z uwagi na różnorodność oddawanej garderoby, ostateczna cena usługi określana jest przez pracownika naszego zakładu przed przyjęciem zlecenia.
 4. Płatność za usługi pobierana jest z góry.
 5. Pralnia dołoży wszelkich starań aby wszystkie plamy z Państwa garderoby zostały wywabione. Niemniej informujemy iż niektóre silne zabrudzenia mogą pozostać.
 6. Asortyment przeznaczony do prania należy odebrać w terminie 60 dni od daty wyznaczonej na kwicie. Po upływie niniejszego terminu pralnia zastrzega sobie prawo do utylizacji odzieży.
 7. Bardzo prosimy o dokładne obejrzenie efektów czyszczenia przy odbiorze. Zastrzeżenia jakościowe oraz ilościowe dotyczące usługi należy zgłaszać zaraz po odebraniu garderoby. Brak zgłoszenia pisemnych uwag w chwili odbioru odzieży oznacza brak zastrzeżeń co do wykonanej usługi i nie może stanowić w przyszłości podstawy do roszczeń reklamacyjnych.
 8. Podstawą przyjęcia odzieży do reklamacji jest czytelny kwit jej przejęcia do pralni, bądź paragon fiskalny.
 9. Usługa prania nie powoduje odnowienia wyrobu do stanu nowości, lecz wyłącznie odświeżenie jego wyglądu, z uwzględnieniem stanu, w jakim znajdował się w chwili oddawania do prania;
 10. W przypadku pościeli oddanej do prania i/lub maglowania, pralnia nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia zamków, napów, zatrzasków oraz guzików.
 11. Na podstawie art. 471 i art. 472 kodeksu cywilnego, pralnia zobowiązana jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, za które ponosi odpowiedzialność. Wyklucza to jednoznacznie odpowiedzialność w wypadku kiedy garderoba ulegnie uszkodzeniu, mimo tego że została wyprana zgodnie z przepisem prania podanym przez producenta. W takiej sytuacji wraz z oświadczeniem pralni klient powinien dochodzić roszczeń od producenta odzieży.